SPELREGELS

Gedrag

Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Dus gedraag je op een respectvolle en passende manier en houd rekening met een anderen zodat je een positieve bijdrage levert aan de sfeer en ervaring van het evenement.

Instructies

Volg altijd de instructies van de vrijwilligers van de Rotary Santa Run op. De vrijwilligers zijn te herkennen aan een eenduidige outfit of verkeersregelaars uniform.

Route, verkeersregels

Houd je aan de verkeersregels en andere gebruikelijke regels van openbare orde. De route gaat door het centrum van Leiden. Bij de drukke oversteekpunten staan verkeersregelaars. Volg alstublieft hun aanwijzingen op en respecteer de overige weggebruikers. Wees attent op mogelijke obstakels, zoals paaltjes.

Start- en finishtijden

De starttijd van de Rotary Santa Run is om 18:00 uur. In verband met de veiligheid van de deelnemers kan er niet eerder gestart worden dan de aangegeven starttijd, omdat de organisatie tijd nodig heeft om op belangrijke punten langs de route voldoende verkeersregelaars te plaatsen.

Muziek

Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. 

Afval

Wij verzoeken je afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan het afval totdat je een afvalbak tegenkomt. Houd Leiden schoon!

Rennen of wandelen?

Het is een fun-wandeltocht (zonder wedstrijdelement). Wandelen dus.

Startnummer

Het zichtbaar dragen van een startnummer is verplicht.

Wangedrag

Bij wangedrag van deelnemers of toeschouwers kan de toegang tot het evenement(enterrein) (tijdelijk) worden ontzegt.

Beeldmateriaal

Tijdens de Rotary Santa Run wordt beeldmateriaal gemaakt. Dit gebeurt binnen de wet- en regelgeving van de AVG waarbij de Stichting Sport in Beeld het verwerven van beeldmateriaal binnen de AVG ziet als journalistieke activiteit.